kerro meille mielipiteesi ja
ole muutoksen tekijä!

Kun arki ei suju,

voi kyse OLLA vaikeuksista aistitiedon käsittelyssä.

Kun hermoston toiminta on erilaista, lapsi ei pysty toimimaan arjen tilanteissa tarkoituksenmukaisesti, kuormittuu ja stressaantuu. Hämmentävä aistitieto voi johtaa toimintakyvyn romahtamiseen. Tämä voi aiheuttaa haastavaa käyttäytymistä ja keskittymiskyvyn häiriöitä, jolloin taitojen oppiminen saattaa estyä ja kehitys viivästyä.

Aistiärsyketulvaa vähentämällä lasta autetaan toimimaan oikein ja lapsi kokee tärkeitä onnistumisen elämyksiä.

Olemme aloittamassa hanketta, jonka tavoitteena on kehittää aistiystävällisiä vaateratkaisuja ja aistihaasteisiin liittyviä koulutuksia. Vastaamalla kyselyyn, autat meitä kehittämään sinulle
sujuvampaa ja esteettömämpää arkea.

Vermét Design Oy on luonut uuden vaatteiden tuotantokonseptin, joka mahdollistaa vastaamaan myös aistihaasteisiin ja erityistarpeisiin.

Saat juuri sitä, mitä tarvitset, et sitä, mitä me luulemme sinun haluavan.

Neurospectrum Oy on neurokirjon ja autismikirjon asiantuntija, joka tarjoaa koulutuspalveluja ja asiantuntijaluentoja nepsylasten kanssa työskenteleville ammattilaisille.

Tuemme myös nepsyperheitä.

© Vermét x Neurospectrum All Rights Reserved 2022

Join Wishlist I know you'd like to get this item RIGHT NOW! But thats not how Vermét works... good idea though is to join to the Wishlist and we will inform you when the product opens as a campaign. So, just lease leave your valid email address below and hit the request button.